Çapak Algılama

Mamul parçalarınızın kalitesini izlemek için. Delgi kılavuz plakasının presin alt kısmına oturmasının izlenmesi. Girdap akımı(eddy current) sensörleri oturma davranışını birkaç μm doğrulukla kaydetmek için kullanılabilir. Bu, en küçük zımbalama atıklarının, genişlemiş zımbaların (kılavuz plakasının daha erken kaldırılması), zayıf çalışan kılavuzların ve topal yayların (kılavuz plakasının daha sonra kaldırılması) tespit edilmesini mümkün kılar.

İzleme, en son teknoloji envelope eğrisi, pencere teknolojisi ve akıllı bir öğrenme(teach-in) işlevi kullanılarak gerçekleştirilir. Kanal başına en fazla 2 eğri ve 4 izleme penceresi tanımlanabilir. En fazla 32 giriş kanalı opsiyonuna sahiptir.