Süreç Verisi Yakalama (Process Data Capturing)

OPC-UA (Open Platform Communications United Architecture)

UNiDOR PDC, gerçek zamanlı olarak compactPRESS’ten tüm ölçüm değerlerinin(örneğin analog ölçüm değerleri, sayaç durumları, Boolean değişkenlerin durumları ve kullanıcı arayüzü değişkenleri (tarih, saat vb.) gibi) SPC verileri olarak dışa aktarılmasını sağlar.

Serbestçe yapılandırılabilen veri kayıtları. Her bir veri kaydı serbestçe yapılandırılabilen sayıda veriden (veri serileri) oluşur. Doğru parçalar, hatalı parçalar vb. için farklı tetikleme koşullarıyla birkaç veri serisi oluşturulabilir. Veri serilerinin veya veri toplama sensörlerinin sayısal sınırı yoktur. Tüm bu özellikler OPC UA arayüzü olarak sunulmaktadır.

OPC UA mimarisi, servis odaklı bir mimaridir (SOA) ve yapısı birkaç katmandan oluşur. OPC tarafından tanımlanan tüm temel servisler, protokolden bağımsız soyut metot tanımlarıdır ve tüm OPC UA işlevselliğinin temelini oluşturur.

Taşıma katmanı, bu metotları veriyi seri hale getiren/seri hale getirmeyen bir protokol kullanarak yürütür ve ağ üzerinden gönderir. Bu amaçla şu anda iki protokol sunulmaktadır: İkili kodlama ile yüksek derecede optimize edilmiş ve yüksek performanslı bir TCP protokolü ve web servislerine dayalı bir protokol. Gerekirse diğer protokoller de mümkündür ve eklenebilir.